PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

Polska Izba Książki apeluje o wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych na zakup książek

Książka w Polsce była i pozostaje ważnym dobrem kultury i edukacji. Rozwój technologii oraz powodowane nim zmiany kulturowe unaoczniły znaczenie książki w jej tradycyjnej, drukowanej, i nowej, cyfrowej formie.

Apelujemy do władz publicznych, o podjęcie działań, które wpłyną pozytywnie na poziom czytelnictwa w Polsce, ułatwią dostęp do książek ważnych zarówno dla zabawy i rozrywki, jak i rozwoju profesjonalnego i nauki.

Widzimy jak wzrost cen na skutek wysokiego poziomu inflacji przyczynia się do zmiany decyzji konsumenckich i ograniczenia zakupów dóbr wyższego rzędu na korzyść zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych. Ostatnie wyniki badania czytelnictwa w Polsce potwierdzają to twardymi danymi.

Postulowana przez Polską Izbę Książki i Izbę Wydawców Prasy ulga podatkowa na zakup książki i prasy przyczyniłaby się do wzrostu zakupów książek, rozwoju bibliotek domowych i tym samym wzrostu czytelnictwa w Polsce. Oczekiwany jest także efekt stabilizacji branży wydawniczej i księgarskiej dzięki zwiększonemu poziomowi czytelnictwa i zakupów książek i prasy.

Edukacja i kultura winny być wysoko na liście priorytetów w działaniach na rzecz rozwoju naszego kraju. To absolutna konieczność!

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej