PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

Polska Izba Książka w International Publishers Association

Szanowni Państwo, 

poniżej prezentujemy korzyści z członkostwa PIK w IPA.

Na arenie międzynarodowej IPA

 
- Działa jako głos koordynujący działalność wydawniczą w negocjacjach z rządami i organami ponadnarodowymi. 
- Zatwierdza międzynarodowe standardy cyfrowe i inne 
- doradza rządom w zakresie krajowych polityk dotyczących książek 
- Promuje budowanie potencjału w krajach rozwijających się poprzez lobbing w Banku Światowym i zachęcanie do rozwoju lokalnego przemysłu wydawniczego, zwłaszcza w sektorze edukacji. 
- Odegrała wiodącą rolę w utworzeniu Konsorcjum Dostępnych Książek wraz z WIPO, WBU, IFLA, IAF i innymi podmiotami. 
- Promuje dostępne formaty dla osób niewidomych i niedowidzących poprzez Kartę Dostępnych Publikacji. 
- Promuje strategiczne cele rozwoju poprzez SDG Book Club i SDG Publishers Compact.


W Genewie


- Lobbuje w WIPO w Genewie, gdzie IPA jest pierwszą linią obrony globalnej branży wydawniczej. 
- Reprezentuje i promuje interesy wydawców i branży własności intelektualnej w komitetach WIPO, takich jak Zgromadzenia Ogólne, SCCR, CDIP, Wiedza Tradycyjna i Folklor, Standardy itp. 
- Lobbuje w WTO, OHCHR i innych agencjach ONZ z siedzibą w Genewie w kwestiach związanych z wydawcami i własnością intelektualną. 
- Tworzy i koordynuje globalne grupy interesariuszy z branży własności intelektualnej, aby prezentować jednolity front w WIPO, WTO i innych agencjach. 
- Lobbuje na szczeblu dyplomatycznym z ambasadorami i przedstawicielami stałych misji w agencjach ONZ w Genewie. 
- Koordynuje kampanie na szczeblu krajowym w celu wywarcia wpływu na rządy i misje dyplomatyczne w Genewie. 
Wolność publikacji 
- Przyznawana przez IPA nagroda Prix Voltaire (dawniej Freedom to Publish Prize) jest jedyną międzynarodową nagrodą, która podkreśla wkład wydawnictw w wolność słowa. 
- Monitoruje i sporządza regularne raporty dla procesu Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka Rady Praw Człowieka ONZ (UNHRC), podkreślając kwestię wolności publikacji. 
- Współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi (PEN, RSF, Index on Censorship, Article 19, Human Rights Watch, IFEX, IFJ, EFJ, UPR Info, ICORN itp.) w celu koordynowania działań w zakresie wolności publikacji i wolności słowa. 
- Współpracuje z urzędnikami KE w Brukseli w zakresie wolności publikacji i powiązanych kwestii praw człowieka w Europie. 
- Odgrywa wiodącą rolę w tworzeniu międzynarodowych, międzysektorowych organów, takich jak Międzynarodowy Komitet Wolności Mediów w Turcji (ICMFT), w celu monitorowania ataków na wydawców, tłumaczy i autorów, przekazywania informacji o tych atakach i interweniowania w stosownych przypadkach 
- Wspiera indywidualnych wydawców, którzy są celem ataków lub ścigani za kwestie związane z wolnością publikacji, uczestnicząc w procesach, nagłaśniając niesprawiedliwość itp. 
- Zwraca uwagę świata wydawniczego, mediów i opinii publicznej na poszczególne przykłady cenzury i represjonowania wolności publikacji poprzez komunikaty prasowe i artykuły.

Kwestie praw autorskich 


- Komisja IPA ds. praw autorskich skupia przedstawicieli z całego świata w celu omówienia globalnych, regionalnych i lokalnych zagrożeń dla praw autorskich. 
- Komitet ds. praw autorskich koordynuje działania IPA tam, gdzie prawa autorskie są zagrożone. 
- IPA dysponuje doradztwem prawnym, z którego członkowie mogą korzystać w razie potrzeby. 
- IPA pomaga członkom w składaniu zapytań dotyczących praw autorskich i składa własne wnioski. 
Grupa robocza ds. polityki praw autorskich 
- Podkomisja komisji ds. praw autorskich 
- Gromadzi dane wywiadowcze i bada przypadki poważnego, trwającego, międzynarodowego piractwa książek, a w stosownych przypadkach podejmuje działania prawne. 
- Ustanawia strategie dotyczące praw autorskich dla branży wydawniczej na całym świecie, w ramach Komisji ds.
- Dzieli się najlepszymi praktykami antypirackimi z całego świata.
Forum Wydawców Edukacyjnych 
- Jest dynamiczną grupą wydawców edukacyjnych i stowarzyszeń wydawców edukacyjnych, spotykającą się cztery razy w roku w celu monitorowania trendów edukacyjnych, polityki rządowej i zmian technologicznych. 
- Utworzyła oddziały EPF-Americas i EPF-Asia/Pacific. 
- Dzielenie się informacjami na temat nieudanych i udanych projektów edukacji cyfrowej 
- Inicjuje i organizuje coroczną konferencję "What Works?", która gromadzi wydawców, decydentów i czołowych naukowców w celu omówienia kwestii związanych z edukacją, technologią i polityką rządu. 
- Koordynuje walkę z państwowymi wydawnictwami poprzez promowanie wartości lokalnych, konkurencyjnych i zróżnicowanych wydawnictw edukacyjnych. 
- Prowadzi kampanie na rzecz otwartej, uczciwej i przejrzystej polityki zamówień podręczników.

Umiejętność czytania i pisania, standardy i inne kwestie związane z polityką książki 
- Regularnie współpracuje z innymi organami międzynarodowymi i regionalnymi (STM, FEP, GIE, IFLA, UNESCO, OECD, ENPA, IFJ itp.) w celu dzielenia się wiedzą i strategiami promowania branży wydawniczej i kreatywnej. 
- Jest członkiem EDItEUR, członkiem zarządu IFRRO i reprezentuje interesy wydawców w Międzynarodowej Agencji ISBN. 
- Promuje umiejętność czytania i pisania, wybierając Światową Stolicę Książki we współpracy z UNESCO, IFLA i IBF. 
- Opracowuje krajowe raporty dotyczące rynku książki: specjalnie zamówione dane i analizy 
- Opracowuje coroczne Globalne Statystyki Wydawnicze, kompleksowe badanie ekonomiki wydawniczej. 
- Opracowuje dogłębne raporty specjalne dotyczące głównych, bieżących kwestii wydawniczych (VAT, stała cena książki, depozyt cyfrowy, licencje zbiorowe, e-wypożyczenia itp.) 
- Dedykowane kanały komunikacji dostarczają wiadomości i analizy zmian w branżowych standardach technicznych i politykach, a także informacje o trendach branżowych i innowacyjnych modelach biznesowych. 
- Program IPA Book Fair Partnership ma na celu rozwój krajowego sektora wydawniczego i promowanie go na arenie międzynarodowej. 
- Umożliwia wydawcom nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami podczas wydarzeń IPA, które analizują ewolucję sektora i pomagają wydawcom budować zrównoważony biznes. 


Wydarzenia

 
- Organizowanie odbywającego się co dwa lata kongresu IPA, na którym spotykają się czołowi wydawcy, autorzy, księgarze i inne zainteresowane strony w celu omówienia najważniejszych kwestii mających wpływ na światowe wydawnictwa. 
- Organizowanie regularnych spotkań Komitetu ds. Literatury i Polityki Książkowej, Komitetu ds. Praw Autorskich, Grupy Roboczej ds. Zwalczania Piractwa i Komitetu ds. Wolności Publikowania podczas Targów Książki we Frankfurcie i Londynie, a także telekonferencji w ciągu roku, podczas których wymieniane są informacje na temat krajowych trendów i zmian. 


Co IPA robi dla poszczególnych członków 

- Briefingi tylko dla członków dotyczące postępowań w WIPO, wyjaśniające, w jaki sposób zmiany wpłyną na krajowe stowarzyszenia i branżę

-Doradztwo i bezpośrednia pomoc w lobbingu (np. pisanie do rządów krajowych lub organizacji międzynarodowych lub wydawanie komunikatów prasowych na tematy takie jak reforma praw autorskich, swoboda publikowania, VAT, piractwo, czytanie i umiejętność czytania, polityka podręcznikowa, OER, ...) 
- Pomoc w redagowaniu konkretnych wniosków o reformy prawa lub w przygotowywaniu wniosków o Światową Stolicę Książki 
- Możliwość uczestnictwa w komitetach branżowych wysokiego szczebla i grupach roboczych, które wymieniają i formułują najlepsze praktyki (prawo autorskie, zwalczanie piractwa, umiejętność czytania i pisania, swoboda publikacji) 
- Promocja wiadomości i działań poszczególnych stowarzyszeń wśród globalnej publiczności IPA zrzeszającej wydawców. 
- Forum Wydawców Edukacyjnych oferuje spójne stanowiska polityczne, zjednoczony i skoordynowany głos wobec rządu, wzajemne spostrzeżenia, studia przypadków i możliwości nawiązywania kontaktów. 
- Pracownicy IPA i przewodniczący komitetów przemawiają na krajowych wydarzeniach (np. konferencjach, spotkaniach rządowych i pozarządowych). 
- IPA broni krajowych swobód wydawniczych poprzez udział w kampaniach, procesach sądowych, poprzez nagrodę Freedom to Publish Prize itp.

Co powinni zrobić członkowie, aby w pełni czerpać korzyści ze Stowarzyszenia 


- Zwracać się do IPA o poradę we wszelkich kwestiach związanych z publikacją, w szczególności natury technicznej lub prawnej. 
- Poprosić pracowników IPA i przewodniczących komisji o pomoc w lokalnych kampaniach i działaniach lobbingowych, dzieleniu się doświadczeniami lub ułatwianiu wymiany peer-to-peer. 
- Uczestniczyć w spotkaniach komitetów we Frankfurcie, Londynie i innych miejscach. 
- Subskrybuj biuletyn IPA, śledź nas na Facebooku i Twitterze, linkuj do nas na LinkedIn. 
- Poproś dyrektora ds. komunikacji IPA o pomoc w opracowaniu i prowadzeniu lokalnej strategii komunikacji. 
- Poproś IPA o promowanie krajowych projektów i inicjatyw za pośrednictwem naszych globalnych kanałów komunikacji.

 

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

W skrócie

Komunikaty i bieżące informacje Biura PIK oraz najnowsze informacje branżowe w Twojej skrzynce e-mail. Zamów bezpłatny newsletter!

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej