E-booki z 23-proc. stawką VAT a konstytucyjna gwarancja równości oraz wolności dostępu do dóbr kultury - wniosek RPO do TK

Rzecznik Praw Obywatelskich, Irena Lipowicz, złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucyjną gwarancją równości opodatkowania e-booków 23-proc. VAT. W piśmie podkreślono, że "Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej", a "potencjalna sprzeczność prawa unijnego z Konstytucją nie może być w żadnym razie rozwiązywana przez uznanie nadrzędności normy unijnej w relacji do normy konstytucyjnej". Pismo RPO dostępne jest tutaj.

Polska Izba Książki wielokrotnie podnosiła temat zrównania stawki VAT na e-booki (23%) do stawki obowiązującej na książki tradycyjne (5%). Ostatnia nasza duża akcja w tej sprawie to apel do Ministra Finansów z kopią do ministrów kultury, cyfryzacji, senatorów, posłów i Europosłów. W wyniku naszej akcji – na którą był duży, pozytywny odzew także ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich – w sprawę włączył się premier Donald Tusk, który 26.03.2013 r. oświadczył, że rząd polski będzie zabiegał na arenie UE o zrównanie tych stawek. Postulat ten został zapisany w „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”.

PIK działa w tej sprawie także na forum Stowarzyszenia Wydawców Europejskich (FEP, Federation of European Publishers), której jest aktywnym członkiem.Dzięki zaangażowaniu organizacji działających na rynku książki zarówno w Polsce, jak i w Europie, problem nierównych stawek VAT stał się przedmiotem ważnych dyskusji w Komisji Europejskiej, która w październiku br. powołała grupę ekspercką do spraw związanych z podatkiem VAT. Przewiduje się, że grupa powinna zdać raport ze swoich prac w pierwszej połowie 2014 roku.