Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym

"Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym" jest projektem badawczym Polskiej Izby Książki zrealizowanym we współpracy z Warszawskimi Targami Książki oraz Targami Książki w Krakowie pod patronatem Instytutu Książki.

"Badając rynek książki w Polsce można znaleźć informacje o tytułach, rodzajach wydawnictw, sprzedaży, itp., trudniej znaleźć informacje o wydawnictwach jako przedsiębiorstwach. Wydawnictwa są przedsiębiorstwami, niezależnie od wielkości podlegają procesom zarządzania, a to wymaga jak najpełniejszej wiedzy o rynku, o innych wydawcach. Realizacja idei ustanowienia stałego monitoringu rozwoju rynku książki od strony produkcji i dystrybucji wydawniczej na bazie danych od wydawców ma na celu wychwycenie trendów i udostępnienie podmiotom branży jak najszerszej wiedzy w tym zakresie. Cel ten osiągnąć można przy spełnieniu co najmniej jednego warunku – systematycznego pozyskiwania wiarygodnych danych" - Bernard Jóźwiak, "Wstęp" do "Badanie rynku książki w Polsce [...]"


Do pobrania:

Raport