XX Wrocławskie Targi Książki Naukowej

Objęcie honorowym patronatem jubileuszowej 20. edycji Tragów (19-21 marca 2014 r.) o tak bogatej tradycji jest dla nas zaszczytem.

Podejmowana od tylu lat misja zacieśniania współpracy środowisk związanych z książką oraz szerzenia najlepszych wzorców sztuki edytorskiej jest godna najwyższego uznania i wspierania.

Wrocławskie Targi Książki Naukowej sa najstarszymi w kraju organizowanymi przez wydawnictwo uczelniane - Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej.

Tradycyjnie podczas Targów odbędzie się konkurs "na najtrafniejsza szatę edytorską", który wyłoni publikację z najtrafniejszą szatą graficzną, układem typograficznym, okładką i ilustracjami.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami targowymi dostępnymi na stronie organizatora.