"Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych. Transformacja prasy" - prezentacja wyników badań Izby Wydawców Prasy

19 lutego br. Izba Wydawców Prasy zorganizowała konferencję prasową, na której przedstawiła wyniki przeprowadzonych w zeszłym roku badań „Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy papierowej i cyfrowej. Nowe platformy dostępu do treści. Transformacja prasy”.

Jak czytamy na stronie IWP, w kręgu zainteresowań badaczy znalazły się:

  • opis preferencji czytelniczych z uwzględnieniem platform dostępu do treści
  • motywy migracji na nośniki elektroniczne
  • szacowanie potencjału czytelniczego prasy w perspektywie upowszechniania się internetu jako sposobu dostępu do treści
  • określenie skali zainteresowania płatnym dostępem do treści
  • określenie znaczenia kwestii legalności dostępu do treści
  • określenie kulturogennego wpływu zjawiska polegającego na wielości platform oferujących dostęp do treści

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanymi materiałami.

 

Do pobrania:

Cele badania

Opracowanie wyników badania cz. 1

Opracowanie wyników badania cz. 2

Opracowanie wyników badania cz. 3

Prezentacja wyników badania cz. 1

Prezentacja wyników badania cz. 2

Prezentacja wyników badania cz. 3