Wyniki konkursu Leonardo 2014

Przyznano Nagrody Leonardo 2014 za najlepsze publikacje dotyczące innowacji w transporcie, logistyce, infrastrukturze, energetyce oraz gospodarce niskoemisyjnej.

Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI). Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiej Izby Książki. Ponadto patronem konkursu jest Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo Na Rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury. Konkurs jest corocznym wydarzeniem. Nagrody i wyróżnienia wręczane są podczas Forum Innowacji Transportowych (Transport Innovation Forum).

Obszerny materiał z wynikami konkursu do pobrania poniżej.


Do pobrania:

Nagrody Leonardo 2014 - wyniki konkursu