Ruszyła 9. edycja konkursu PIK-owy Laur!

Podczas Warszawskich Targów Książki ogłosiliśmy start 9. edycji konkursu PIK-owy Laur, w którym od 10 lat nagradzamy dziennikarzy za promocję książki i czytelnictwa w mediach. Ogłoszenie konkursu odbyło się na Kanapie Literackiej, na której z Grażyną Szarszewską, dyrektor generalną PIK, zasiadła Izabela Sadowska z portalu Lubimyczytac.pl, laureatka poprzedniej edycji konkursu.

Kandydatury w konkursie mogą przesyłać wszyscy zainteresowani: czytelnicy, dyskusyjne kluby książki, biblioteki, instytucje kulturalne, wydawcy, księgarze, itd. Uwzględniamy prasę drukowaną, elektroniczną, audycje radiowe, programy telewizyjne, blogi, portale społecznościowe i inne formy dziennikarskie. Swoich kandydatów do nagrody można zgłaszać w dwóch kategoriach: „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach drukowanych” oraz „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach audiowizualnych i elektronicznych”.

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać do 31 lipca 2015 r. na e-mail: biuro@pik.org.pl; lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Izba Książki, ul. Oleandrów 8, 00-629 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs PIK-owy Laur”.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zgłaszanej do nagrody, względnie nazwę programu, jego producenta lub realizatora;
  • uzasadnienie dla zgłoszenia danej kandydatury: wskazanie osiągnięć, szczególnych wartości danej działalności względnie programu;
  • dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, adres, firmę.

Ogłoszenie wyników konkursu PIK-owy Laur odbędzie się 23 października 2015 r. podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.


Do pobrania:

9. edycja konkursu PIK-owy Laur - ogłoszenie startu

Regulamin konkursu PIK-owy Laur