PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

PIK-owy Laur 2013

2013-07-11
PIK-owy Laur 2013

PIK-owy Laur
8. edycja


Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo

w prasie i mediach elektronicznych.

Organizatorem konkursu od samego początku jest Polska Izba Książki, której członkowie już od 2005 roku nagradzają dziennikarzy za skuteczną promocję książek i czytelnictwa. Za każdym razem konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W zamyśle konkursu było podniesienie rangi książki w środkach masowego przekazu, promocja czytelnictwa oraz szerzenie świadomości o tym, jak istotna jest codzienna informacja o książkach i przyjemności czytania. W pierwszych edycjach głównym celem konkursu było wskazywanie na rolę, jaką między autorem a czytelnikiem spełniają „pośrednicy” – recenzenci, dziennikarze, krytycy literaccy – przybliżający czytelnikom sylwetki autorów i ich dzieła. Z czasem zamysł nagrody ewoluował, aby obecnie – oprócz dotychczas nagradzanych wartości – doceniać wysiłek wkładany przez dziennikarzy w rzetelne przedstawianie problemów, z jakimi musi zmierzać się nasze środowisko, ale także sukcesów, które są naszym udziałem.

Obrady jury, które wyłania laureatów, zawsze prowadzone są w gronie autorytetów w dziedzinie kultury. W tym roku obradom przewodniczyć będzie prezes PIK – Włodzimierz Albin. Ze strony Izby w jury zasiądą ponadto wiceprezesi: Barbara Jóźwiak oraz Grzegorz Majerowicz. Osobistościami spoza PIK, które wiedzą i doświadczeniem będą nas wspierać, są: prof. Maria Poprzęcka (historyk sztuki), prof. Anna Nasiłowska (krytyk literacki), Prof. Janusz Fogler (prezes Stowarzyszenia ZAiKS), dr Tomasz Makowski (dyrektor BN) oraz dr Adam Pomorski (prezes PEN Clubu).

Wszystkich członków PIK oraz szeroką publiczność zachęcamy do nadsyłania kandydatur dziennikarzy, którzy powinni zostać nagrodzeni w 8. edycji konkursu PIK-owy Laur.

Laureaci będą wybierani w dwóch kategoriach:

1) „Najciekawsza Prezentacja Książki i Czytania w mediach drukowanych”,

2) „Najciekawsza Prezentacja Książki i Czytania w mediach audio-wizualnych i elektronicznych”.


Do konkursu mogą zostać zgłoszeni zarówno dziennikarze zajmujący się książką, jak i programy, poszczególne media czy też portale internetowe, których tematem wiodącym są książka, czytelnictwo, rynek wydawniczy.

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową na adres: biuro@pik.org.pl lub pocztą na adres Polska Izba Książki, Konkurs PIK-owy Laur, ul. Oleandrów 8, 00-629 Warszawa.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko osoby zgłaszanej do nagrody, względnie nazwę programu, jego producenta lub realizatora;

b) uzasadnienie dla zgłoszenia danej kandydatury: wskazanie osiągnięć, szczególnych wartości danej działalności, względnie programu;

c) dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, firmę.


Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25 października br. w Krakowie podczas uroczystej gali wręczenia nagród.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

W skrócie

Komunikaty i bieżące informacje Biura PIK oraz najnowsze informacje branżowe w Twojej skrzynce e-mail. Zamów bezpłatny newsletter!

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej