Olimpiada Literatury i Języka Polskiego pod patronatem honorowym Izby

 Z największą przyjemnością informujemy o nadaniu honorowego patronatu tegorocznej edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przez PIK. Izba wsparła także organizatora m.in. fundując nagrody książkowe.

Trzystopniowa Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. W Polsce prowadzona jest bez przerwy od 1970 r. Została utworzona przy Instytucie Badań Literackich PAN z inicjatywy ówczesnych władz oświatowych oraz przedstawicieli Instytutu.