Europejskie i francuskie projekty digitalizacji dzieł znajdujących się poza obrotem handlowym (out-of-commerce)

SWiA Polska Książka przesłane 17 maja 2012

Opracowanie „Europejskie i francuskie projekty digitalizacji dzieł znajdujących się poza obrotem handlowym (out-of-commerce)” prezentowane 10 maja br. w trakcie III Warszawskich Targów Książki

Poniżej udostępniamy dokument prezentowany i dyskutowany podczas debaty na temat digitalizacji oraz udostępniania dzieł, które wyszły z obiegu handlowego (out-of-commerce, OOC) organizowanej przez Polską Izbę Książki oraz SAiW „Polska Książka” w dniu 10 maja br. w trakcie III Warszawskich Targów Książki: „Europejskie i francuskie projekty digitalizacji dzieł znajdujących się poza obrotem handlowym (out-of-commerce)”, jak również prezentację wykorzystaną w trakcie tej debaty.

Dokument opracowali prawnicy SAiW „Polska Książka” – Aleksandra Burba i Jędrzej Maciejewski przy wsparciu doktorantki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Orleanie Jolanty Zatorskiej. Tłumaczenia europejskich i francuskich dokumentów zostały wykonane przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz Agnieszkę Włudykę-Szeligę (SAiW PK) i Jolantę Zatorską (WPiA UJ).

SAiW „Polska Książka” liczy na to, iż przygotowany materiał dostarczy wszystkim uczestnikom debaty kompletnych informacji na temat licznych inicjatyw realizowanych w ramach UE, pokaże mocne i słabe strony rozwiązań francuskich oraz przyczyni się do wypracowania w Polsce optymalnego modelu pozwalającego pogodzić interesy autorów, wydawców i bibliotek w trakcie prac digitalizacyjnych.

Analiza „Europejskie i francuskie projekty digitalizacji dzieł znajdujących się poza obrotem handlowym (out-of-commerce)”

Prezentacja „Digitalizacja dzieł out-of-commerce. Czy Polsce potrzebne jest krajowe porozumienie dotyczące zasad digitalizacji i publicznego udostępniania dzieł niedostępnych w handlu”

Do pobrania:

"Digitalizacja dzieł out-commerce" prezentacja z 10 maja 2012 r.

Projekty digitalizacji