PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

Komunikat Rady Polskiej Izby Książki w sprawie prac nad kodeksem dobrych praktyk i ustawą o książce


Rada Polskiej Izby Książki w głosowaniu elektronicznym w dniu 8.12.2020 r. podjęła uchwałę o zawieszeniu prac nad porozumieniem branżowym regulującym niektóre aspekty funkcjonowania rynku książki, w szczególności relacje biznesowe pomiędzy uczestnikami tego rynku. Rezygnacja z tych działań nie oznacza wstrzymania prac na rzecz wdrożenia ustawy o książce do porządku prawnego RP. Prace nad porozumieniem branżowym podjęte  zostały na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PIK nr 12/2019/ZWZ oraz w szczególności
nr 14/2019/ZWZ* i wspierane były przez  wyspecjalizowaną w tym zagadnieniu kancelarię prawną. Porozumienie byłoby ważnym wsparciem  dla starań o wdrożenie do porządku prawnego RP ustawy o książce. W swojej decyzji o zawieszeniu prac nad porozumieniem Rada Izby uwzględnia zastrzeżenia i obawy wyrażone przez niektórych Członków Izby wobec możliwości uchwalenia porozumienia. Wszystkie wysiłki Izby skoncentrowane będą na realizacji projektu wdrożenia ustawy o książce.  W tym celu podmiotom rynku książki przedstawiony zostanie list intencyjny,  zawierający – w oparciu o istniejący projekt Ustawy o jednolitej cenie książki - cele i warunki brzegowe projektu ustawy, o którą Izba ma zabiegać. Jego akceptacja (lub jej brak) pozwoli poznać stanowisko zainteresowanych podmiotów rynku książki w tym zakresie.

* Przedmiotowe uchwały ZWZ Członków PIK w dniu 9.04.2019 r.:

Uchwała nr 12/2019/ZWZ o kontynuacji prac Izby nad projektem Ustawy o jednolitej cenie Książki
Zwyczajne Walne   Zgromadzenie Członków PIK podczas obrad ZWZ 9 kwietnia 2019 roku przyjęło uchwałę o brzmieniu: ZWZ zobowiązuje Radę PIK do kontynuacji prac nad Ustawą o jednolitej cenie książki, w tym także do prac nad ewentualną zmianą nazwy tej regulacji.

Uchwała nr 14/2019/ZWZ o powołania zespołu do prac  nad regulacją obrotu książką i kodeksem dobrych praktyk
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIK podczas obrad ZWZ 9 kwietnia 2019 roku przyjęło uchwałę o brzmieniu: ZWZ PIK kieruje do Rady PIK zalecenie powołania przez SDT zespołu do prac nad wewnętrzną regulacją obrotu książką poprzez przedstawienie kodeksu dobrych praktyk (KDP) uwzględniających reguły rabatowe obowiązujące w obrocie wydawca-hurt-księgarz-czytelnik.

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

W skrócie

Komunikaty i bieżące informacje Biura PIK oraz najnowsze informacje branżowe w Twojej skrzynce e-mail. Zamów bezpłatny newsletter!

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej