PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

W skrócie

W skrócie. PIK 1/2021

                                                                                    W skrócie PIK 1/2021

                                                          Bieżące informacje dla członków Polskiej Izby Książki

 

 1. Zgłaszanie umów o dzieło do rejestru RUD Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Zawierane od 01.01.2021 roku umowy o dzieło należy rejestrować w ZUS-ie w specjalnym serwisie RUD. Szczegółowe informacje o tym zobowiązaniu można znaleźć na stronie ZUS pod linkiem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne.  Ze względu na oczekiwane kontrole, należy uważnie prześledzić ustawową definicję „dzieła”, by zlecenie zawarte w umowie o dzieło nie było podważane jako umowa zlecenie. W miarę możliwości Izba przeprowadzi dla swych członków szkoleniowy webinar w tym temacie.

 2. Stanowisko PIK ws Digital Service Act
  W ramach konsultacji projektu unijnego rozporządzenia DSA stanowisko zajęły czołowe organizacje twórców i przemysłów kreatywnych. Konsultacje w Polsce prowadziły KPRM oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Polska Izba Książki  w swoim stanowisku zwraca w szczególności uwagę na braki w precyzyjnym dookreśleniu terminów używanych w rozporządzeniu jak i na brak satysfakcjonujących twórców i wytwórców rozwiązań dla systemu odpowiedzialności serwisów internetowych za rozpowszechnianie treści objętych prawem autorskim. Ze stanowiskiem Izby zapoznamy Państwa w oddzielnym komunikacie.
 3. Ustawa o książce
  Na posiedzeniu Rady PIK w dniu 7 stycznia podsumowano wnioski z ostatnich działań na rzecz projektu Ustawy o książce.   Podjęto prace nad aktualizacją projektu ustawy i tekstu uzasadnienia do ustawy w dotychczasowej wersji (2017/2020 r.) W projekcie ustawy  i w jego uzasadnieniu zostaną zaktualizowane i rozbudowane aspekty ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Równolegle do tych prac kontynuowane będą rozmowy środowiskowe. 
 4. Panel online na temat Konkursu Ulubiona Księgarnia Warszawy 2020
  28 stycznia w godz. 17.00-18.30 odbędzie się spotkanie panelowe online na temat „Konkurs Ulubiona Księgarnia Warszawy jako forma promocji i wsparcia księgarń niezależnych”  zaproszenie: tutaj
 1. Cyfrowa dostępność  treści prawnoautorskich – legislacyjne rozwiązania UE
  Jednym z  tematów dyskusji i opracowań organów Unii Europejskiej, ważnym dla branży wydawniczo-księgarskiej,  jest uregulowanie dostępności  prawnoautorskich treści  w ich cyfrowych formatach. Internet i cyfrowe formaty są wielkim ułatwieniem rozpowszechniania treści, co służyć może np. edukacji czy też wyrównywaniu szans dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Od lat poszukiwane są rozwiązania dla takiego uregulowania obiegu treści prawnoautorskich w  dogodnych dla  konsumenta cyfrowych formatach, które gwarantowałoby właściwe uhonorowanie twórców i producentów dzieł sztuki - muzyki, filmu, książek itd. Regulacje obecnie dyskutowane w UE to: Raport nt. kształtowania polityki cyfrowej edukacji  oraz European Accessibility Act, który dotyczy dostępu do treści przez osoby z niepełnosprawnościami. W odróżnieniu od regulacji prawnych w Polsce, które otwierają nieodpłatnie dostęp do treści prawnoautorskich dla celów edukacyjnych i  osób z niepełnosprawnościami, pozostałe kraje unijne realizują klauzule dostępności handlowej, czyli odpłatne dostarczanie cyfrowych treści w obydwu zakresach.
 2. MIASTA KSIĄŻKI: Warszawa/Frankfurt (4)
  Tematem czwartego spotkania online w cyklu organizowanym przez Goethe-Institut Warschau, Polską Izbę Książki oraz Frankfurter Buchmesse będzie „Lobbing w czasach globalizacji. Jaki wpływ mają międzynarodowe i krajowe organizacje wydawców i księgarzy na kondycję rynków książki?” W panelu uczestniczyć będą: prezydent FEP-u, organizacji wydawców UE, przedstawiciel  niemieckiej oraz polskiej izby książki. Spotkanie odbędzie się 23 lutego br. o godz. 15:00.
Sporządzono w biurze PIK.

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

W skrócie

Komunikaty i bieżące informacje Biura PIK oraz najnowsze informacje branżowe w Twojej skrzynce e-mail. Zamów bezpłatny newsletter!

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej