Czemu służy prawo autorskie i co oznacza dozwolony użytek?

Polska Izba Książki wysłała do senatorów i posłów z wybranych komisji oraz do polskich europosłów pismo informacyjne pt. „Czemu służy prawo autorskie i co oznacza dozwolony użytek?”. Do pisma dołączone jest opracowanie SAiW-u „Dozwolony użytek w wybranych krajach europejskich”. Zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie przysparza zrozumienie zawiłości prawa autorskiego i jego odniesienie do dozwolonego użytku, dlatego w przejrzysty sposób pragniemy wyjaśnić nagromadzone wątpliwości.

Do pobrania:

Czemu służy prawo autorskie i co oznacza dozwolony użytek?

Dozwolony użytek w Europie