PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

Stanowisko Rady PIK dot. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Rada Polskiej Izby Książki pragnie wyrazić protest w związku z nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji
głosowanej niespodziewanie w Sejmie w dniu 17. grudnia 2021 roku. Przyjęty został kontrowersyjny projekt 
tzw. ustawy LEX TVN w trybie niezgodnym z regulaminem polskiego Sejmu oraz dobrymi obyczajami 
stanowienia przepisów prawa. Niepokoi czytelna intencja przyjętej ustawy, która uderza w jedną, największą komercyjną stację 
telewizyjną, krytycznie opiniującą działalność władz Rzeczypospolitej. Ustawa ta narusza tym samym  wolność mediów i prawa obywateli do zróżnicowanych opinii i różnorodnych źródeł informacji. Rynek wydawniczy w swej istocie oparty jest na wzajemnej współpracy wszystkich współtworzących go podmiotów. Współpraca międzynarodowa bazować zaś musi na zaufaniu, uczciwości i stabilności fundamentów prawnych określających jej zasady. Dlatego też muszą budzić sprzeciw przyjęte rozwiązania legislacyjne naruszające poczucie pewności i bezpieczeństwa zagranicznych współpracowników czy partnerów.Przynależność do świata krajów demokratycznych zobowiązuje. Apelujemy o zaniechanie działań wykluczających Polskę z tego świata.


Rada Polskiej Izby Książki
Warszawa, 21. grudnia 2021

stanowisko PIK

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej