PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

Dostosowanie się podmiotów branży wydawniczej do wymaganego standardu dostępności treści na platformach internetowych, urządzeniach mobilnych oraz książek elektronicznych.

W ramach Polskiej Izby Książki powstał zespół ds analizy skutków, jakie Dyrektywa o Dostępności ma dla większych podmiotów branży wydawniczo-księgarskiej. Do pracy w zespole zgłosili się prawnicy i eksperci z następujących wydawnictw: Learnetic, Nowej Ery, Państwowego Wydawnictwa Muzycznego, Sonia Draga, Wolters Kluwer oraz Znak. W pracach uczestniczą także przedstawiciele z Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej (FREE) oraz Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Zespół prowadzi analizę Dyrektywy pod kątem wymagań, jakie będą musiały spełnić podmioty branży wydawniczej w określonych w Dyrektywie zakresach. Przeprowadził także szereg rozmów konsultacyjnych z zespołem ministerialnym opracowującym projekt ustawy wdrażającej.

Termin wdrożenia zapisów tej Dyrektywy do porządku prawnego RP to czerwiec 2022 r. Projekt ustawy został opracowany przez Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji zobowiązań wynikających z Dyrektywy dla podmiotów gospodarczych (niepublicznych) – czerwiec 2025 roku.

31.03.2022 r. MFiRR ogłosiło konsultacje projektu ustawy.  Zespół PIK-u ds. EAA opracuje stanowisko Izby zarówno na podstawie własnych analiz projektu ustawy jak i nadesłanych opinii członków Izby. Prosimy o przesłanie najpóźniej do 14 kwietnia br. uwag, które powinny być wpisane do „tabeli uwag” przygotowanej przez MFiPR.

Wskazana jest współpraca z prawnikami w zakresie zbadania zapisów dotyczących biznesu, tj. stron internetowych, książki elektronicznej oraz usługi rozpowszechniania książek elektronicznych, gdyż będę one miały ogromny wpływ na technologię ich opracowywania, a zatem także koszty ich uzyskania.

Poniżej komplet dokumentów dotyczący projektu ustawy o dostępności, która wdraża do porządku prawnego RP Dyrektywę UE 2019/882, w sprawie wymogów dostępności produktów i usług skierowanych do podmiotów gospodarczych:

Ocena skutków regulacji

Projekt ustawy

Tabela zgodności

Załącznik do pism/tabela uwag

 

Link do  Dyrektywy (UE) 2019/882 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:32019L0882 

 

Link do konferencji MFiRR na temat Dyrektywy i Raportu Dostępności 2021:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/europejski-akt-o-dostepnosci---perspektywy-rozwoju

 

Link do Raportu Dostępności 2021:

https://widzialni.eu/raport-dostepnosci-2021,new,mg,6,395

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej