Sekcja Wydawców Edukacyjnych

Co robimy?

Sekcja Wydawców Edukacyjnych (SWE) powstała 20 maja 1993 roku i zrzesza wydawców podręczników.

W czasie ponad dwudziestoletniej historii Sekcji, jej przewodniczącymi byli: Andrzej Chrzanowski (1993-1998), Grzegorz Bartosiewicz (1998-2002), Piotr Marciszuk (2002-2010), Witold Szczęsny (2010-2012), Piotr Marciszuk (2012-2014), Jarosław Matuszewski (2014-2018), Marcin Wojtyński(2018-2019).


Najważniejsze zadania Sekcji:

 • reprezentowanie interesów wydawców edukacyjnych wobec władz państwowych, w szczególności administracji oświatowej,
 • konsultowanie kolejnych reform oświaty,
 • działania służące regulacji rynku podręczników, w tym przede wszystkim stworzenie Kodeksu Dobrych Praktyk i czynny udział w nadzorowaniu przestrzegania jego przepisów (pierwsza wersja Kodeksu z marca 2012, druga, nakładająca bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów kodeksu przez wszystkich członków SWE PIK została podpisana 26 kwietnia 2013 roku),
 • wspieranie misji rozwoju edukacji i podnoszenia jej poziomu poprzez propagowanie podręczników i obudowy metodycznej przygotowywanych przez profesjonalnych wydawców edukacyjnych (podkreślanie, że stworzenie podręcznika wymaga wieloletniej pracy sztabu specjalistów zatrudnionych w wydawnictwach oraz żmudnej analizy recenzentów).

 

Skład prezydium SWE - kadencja 2016 -2020

Dorota Twarowska - Nowa Era - Przewodnicząca SWE- od 16.12.2019
Jacek Popko - Pearson
Joanna Ciepłucha - Oxford University Press
Jarosław Rybus - Grupa MAC
Agnieszka Schwartz-Vincent - Macmillan Polska
Artur Dzigański - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Jarosław Matuszewski - PWN Wydawnictwo Szkolne  

SKŁAD SWE:

 1. BC Edukacja sp. z o.o.
 2. Cambridge University Press - Przedstawicielstwo w Polsce
 3. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o., sp. komadytowa
 4. Grupa MAC S.A.
 5. Grupa Wydawnicza ADAMANTAN s.c.
 6. Klett Polska sp. z o.o.
 7. Macmillan Polska sp. z o.o.
 8. Nowa Era sp. z o.o.
 9. Nowela sp. z o.o.
 10. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro sp. z o.o.
 11. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa ADAM
 12. Oxford University Press sp. z o.o.
 13. Pearson Central Europe sp. z o.o.
 14. PWN Wydawnictwo Szkolne  sp. z o.o. sp.k.
 15. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK sp. z o.o.
 16. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
 17. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon sp. z o.o.

 

Do pobrania:

 

Powiązane komunikaty: