Sekcja Wydawców Edukacyjnych

Co robimy?

Sekcja Wydawców Edukacyjnych (SWE) powstała 20 maja 1993 roku i zrzesza wydawców podręczników.

W czasie ponad dwudziestoletniej historii Sekcji, jej przewodniczącymi byli: Andrzej Chrzanowski (1993-1998), Grzegorz Bartosiewicz (1998-2002), Piotr Marciszuk (2002-2010), Witold Szczęsny (2010-2012), Piotr Marciszuk (2012-2014), Jarosław Matuszewski (2014-2018).


Najważniejsze zadania Sekcji:

  • reprezentowanie interesów wydawców edukacyjnych wobec władz państwowych, w szczególności administracji oświatowej,
  • konsultowanie kolejnych reform oświaty,
  • działania służące regulacji rynku podręczników, w tym przede wszystkim stworzenie Kodeksu Dobrych Praktyk i czynny udział w nadzorowaniu przestrzegania jego przepisów (pierwsza wersja Kodeksu z marca 2012, druga, nakładająca bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów kodeksu przez wszystkich członków SWE PIK została podpisana 26 kwietnia 2013 roku),
  • wspieranie misji rozwoju edukacji i podnoszenia jej poziomu poprzez propagowanie podręczników i obudowy metodycznej przygotowywanych przez profesjonalnych wydawców edukacyjnych (podkreślanie, że stworzenie podręcznika wymaga wieloletniej pracy sztabu specjalistów zatrudnionych w wydawnictwach oraz żmudnej analizy recenzentów).

 

Skład prezydium SWE - kadencja 2016 -2020

Marcin Wojtyński - Nowa Era - Przewodniczący SWE
Jacek Popko - Pearson
Joanna Ciepłucha - Oxford University Press
Jarosław Rybus - Grupa MAC
Agnieszka Schwartz-Vincent - Macmillan Polska
Artur Dzigański - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Anna Pryszczepko-Kosińska - Wydawnictwo Szkolne PWN  

SKŁAD SWE:

Nowa Era sp. z o.o.
Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK sp. z o.o.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Pearson Central Europe sp. z o.o.
Grupa MAC S.A.
Macmillan Polska sp. z o.o.
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o., sp. komadytowa
Wydawnictwo Pedagogiczne Operon sp. z o.o.
Oxford University Press sp. z o.o.
Klett Polska sp. z o.o.
PWN Wydawnictwo Szkolne  sp. z o.o. sp.k.
Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro sp. z o.o.
Nowela sp. z o.o.
REA sp. j.
Cambridge University Press - Przedstawicielstwo w Polsce
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa ADAM
Grupa Wydawnicza Adamantan s.c.
BC Edukacja sp. z o.o.

Do pobrania:
 

Powiązane komunikaty: