Sekcja Wydawców Akademickich i Naukowych

Co robimy?

Sekcja Wydawców Akademickich i Naukowych została powołana 24 stycznia 2003 roku. Do Sekcji mogą należeć członkowie PIK prowadzący działalność wydawniczą na poziomie akademickim i naukowym. Przewodniczącymi Sekcji byli poprzednio: Aniela Topulos, która następnie została obdarzona tytułem Honorowego Przewodniczącego Sekcji, oraz Henryk Podolski, dyrektor Wydawnictwa UKSW i prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, a także Danuta Trzpil z wydawnictwa LexisNexis.

Członkami sekcji są wydawnictwa uczelniane oraz oficyny komercyjne. Sekcja ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych. Początkowo głównymi celami sekcji były:

  • działania lobbingowe na rzecz bibliotek akademickich, aby mogły one dysponować większymi funduszami na zakup podręczników
  • starania mające na celu ograniczenie kopiowania książek akademickich


Obecnie podstawowe zadania sekcji to:

  • reprezentowanie interesów wydawców akademickich i naukowych wobec administracji państwowej, zwłaszcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m.in. w zakresie podjętych już poprzednio starań, mających na celu zmiany projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich, a także interwencję związaną ze wstrzymaniem ministerialnej dotacji na podręczniki akademickie
  • działania lobbingowe na rzecz wydawnictw akademickich i naukowych, podkreślanie, że istnienie prywatnych wydawnictw obok oficyn uczelnianych zapewni różnorodność i bogactwo oferty literatury naukowej
  • wsparcie przy organizowaniu targów książki akademickiej i naukowej

 

Skład SWAiN

Członkowie Sekcji:
Piotr Dobrołęcki (właściciel firmy Biuro Marketingowe Piotr Dobrołęcki-Porozumienie Wydawców) – przewodniczący
Anna Szemberg (dyrektor Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego) – z-ca przewodniczącego
Aniela Topulos – członek honorowy

Wydawnictwo Akademickie Żak
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Wydawnictwo Akademickie Dialog
Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych
Oficyna Wydawnicza SGH
PWN Wydawnictwo Naukowe
Porozumienie Wydawców
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydawnictwo Arkady
Wolters Kluwer
Wydawnictwo Akademickie Sedno
Oficyna Naukowa Ewa Pajestka Kojder
ABE-IPS
Wydawnictwo NAKOM

 

Powiązane komunikaty: