Informacje o PIK

Powstanie

Polska Izba Książki (PIK) została zawiązana w 1990 roku, zaraz po przemianach ustrojowych, jako samorząd gospodarczy wydawców i księgarzy, aby w trakcie tworzenia się nowych podstaw prawnych w Polsce reprezentować branżę wydawniczą.

Działamy w oparciu o ustawę o Izbach Gospodarczych, która zapewnia szerokie uprawnienia, pozwalające realizować cele statutowe, takie jak: stałe reprezentowanie i ochronę interesów branży wobec organów państwowych, innych organizacji krajowych i zagranicznych oraz umożliwiające tworzenie dogodnych warunków rozwoju produkcji wydawniczej i rozpowszechniania książek.


Struktura

Organem decyzyjnym Polskiej Izby Książki jest Rada PIK składająca się z 13 osób. Zgodnie ze Statutem obowiązującym od 15 maja 2013 roku, Rada PIK wybierana jest na czteroletnią kadencję w wyniku tajnego głosowania przeprowadzanego podczas Walnego Zgromadzenia.

Członkowie zrzeszeni w PIK działają w czterech sekcjach tematycznych: Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych, Sekcji Wydawców Beletrystycznych, Sekcji Wydawców Edukacyjnych oraz w Sekcji Dystrybucji Treści.


Cele i zadania

Polska Izba Książki działa na rzecz wykształcenia dobrych obyczajów graczy rynku wydawniczo-księgarskiego w ich relacjach biznesowych. Zrzeszając konkurujące ze sobą podmioty stara się wpoić potrzebę współpracy i solidarności pomiędzy nimi. Jesteśmy świadkami i czynnymi udziałowcami przełomowych zmian w obszarze kultury i edukacji. Rewolucja technologiczna stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych w działalność wydawniczą, a otoczenie prawne, w którym funkcjonujemy, wymaga wielu zmian. Ogromnym wyzwaniem dla wszystkich ludzi książki jest zbyt niski poziom czytelnictwa w Polsce. Badanie czytelnictwa oraz poszukiwanie metod skutecznej motywacji do czytania to centralne zadanie Izby.

Dzięki wypracowanym silnym i stabilnym kontaktom z zagranicznymi stowarzyszeniami (jesteśmy  członkiem Federation of European Publishers, FEP, Bruksela), mamy możliwość przyglądania się najlepszym praktykom na dobrze  rozwiniętych rynkach książki. Wspólnie z innymi organizacjami europejskimi uczestniczymy m.in. w pracach nad dostosowaniem prawa autorskiego do wymogów rozwijajacego się rynku cyfrowego, nad zrównaniem stawki VAT na e-booki z preferencyjnymi stawkami VAT w przypadku książek na nośnikach, zwalczamy piractwo w sieci.

Silna Izba, którą tworzymy i którą chcemy rozwijać, przekłada się również na intensywne działania na rzecz promocji czytania. Nasze działania, takie jak np. organizowany od 2005 roku konkurs dla dziennikarzy „PIK-owy Laur” oraz zainicjowane w Polsce obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, przyniosły wymierne efekty w postaci większej prezencji książki w mediach i w dyskursie społecznym. Niski stan czytelnictwa w Polsce wymaga zdecydowanej, solidarnej walki wszystkich środowisk  o poprawę w systemie edukacji i polityki kulturalnej państwa w tym zakresie. Nieustannie  prowadzimy dialog z ministerstwami kultury i edukacji i ściśle współpracujemy ze środowiskami bibliotekarzy, księgarzy oraz drukarzy.

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Kreatywna Polska, z którym prowadzimy działania na rzecz polskiej kultury, nauki, twórczości i innowacyjności, pomagając w ich rozwoju i ochronie.

 

Folder do pobrania: Najważniejsze zadania i bieżące projekty PIK