Prawo autorskie

Prawo autorskie, inaczej prawo własności intelektualnej, jest nieodłączną częścią branży wydawniczej. Jest to dziedzina niezwykle ważna i trudna zarazem, nastręczająca wielu dylematów nie tylko prawnikom i sądom, ale przede wszystkim pracownikom sektora kreatywnego.

Rozwój nowych technologii, mający miejsce przez kilka ostatnich lat, nieustannie stwarza nowe przypadki i okoliczności, które nie zostały przwidziane w obowiązującej Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 roku oraz w innych z nią powiązanych, jak np. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Polska Izba Książki wraz z zespołem prawników aktywnie uczestniczy w ogłaszanych konsultacjach, a także w cyklicznie organizowanym przez MKiDN Forum Prawa Autorskiego.

Prawo autorskie to prawo twórcy do wyłącznego dysponowania swoją twórczością

Wraz z rozwojem internetu rozwijają się również nieuczciwe praktyki. Nagminnie łamane jest prawo własności intelektualnej przez osoby, które rozpowszechniają treści, do których nie mają praw. W tej sytuacji ważne jest wskazywanie odbiorcom na miejsca, w których mogą pobierać materiały, nie łamiąc przy tym prawa. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi m.in. Fundacja Legalna Kultura, która stworzyła bazę legalnych źródeł, którą systematycznie poszerza o nowe pozycje.

Poniżej znajdują się komunikaty PIK powiązane z tematyką prawa autorskiego - stanowiska wobec ważnych kwestii, materiały informacyjne z konferencji i wiele innych.

Do pobrania:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

Powiązane komunikaty: