Składki członkowskie

Zgodnie z uchwałą Rady PIK z dnia 15.12.2016 r. wysokość składki członkowskiej uzależniona jest od wysokości obrotu rocznego osiąganego przez Członka Izby, względnie – w przypadku nowo powstałych podmiotów – przez niego planowanego.


Grupy składkowe

Członek Izby może należeć do jednej z siedmiu grup składkowych:

Nr grupy składkowej Obroty Wysokość składki
1. powyżej 50 mln zł 12,600 zł
2. 25-50 mln zł 10,080 zł
3. 10-25 mln zł 7,560 zł
4. 3-10 mln zł 5,040 zł
5. 1-3 mln zł 3,150 zł
6. 0,3-1 mln zł 1,260 zł
7. do 300 tys. zł 315 zł


Kurie

Dodatkowo każdy Członek, w zależności od grupy składkowej, przynależy do jednej z trzech Kurii:

Kuria 1 - grupa składkowa 1 i 2
Kuria 2 - grupa składkowa 3 i 4
Kuria 3 - grupa składkowa 5, 6 i 7


Członkowie Izby zobowiązani są do regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich. Więcej informacji nt. składek zawiera §11 Statutu Polskiej Izby Książki.