650 lat w służbie książki

 


Sześć i pół wieku temu, 12 maja 1364 roku akt fundacyjny Studium Generale (późniejszy Uniwersytet Jagielloński) wymieniał wśród pracowników uczelni stacjonariusza, który organizował wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie kopii ksiąg (wówczas jeszcze rękopiśmiennych), pełniąc tym samym funkcje wydawcy, księgarza i bibliotekarza. Tę datę współczesne środowisko ludzi książki uznaje za początek swoich dzisiejszych zawodów – za początek służby książce w Polsce.

pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Dla upamiętnienia tej ważnej dla nauki i kultury polskiej rocznicy Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców ogłosił Jubileuszowy Rok 2014 czasem wzmożonych i zintegrowanych działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy społecznej o książce pod hasłem 650 LAT W SŁUŻBIE KSIĄŻKI.

Powołany został Komitet Organizacyjny Jubileuszu 650 LAT W SŁUŻBIE KSIĄŻKI, w skład którego weszli przedstawiciele środowisk związanych z książką i jej upowszechnianiem. Wszystkie te organizacje i instytucje uznają JUBILEUSZOWY ROK 2014 ROKIEM CZYTELNIKA.

Organizatorzy Jubileuszu: Izba Księgarstwa Polskiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy, Polska Izba Druku, Polska Izba Książki, Polskie Towarzystwo Wydawców Książki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych.


Źródło: Oficjalna strona Jubileuszu


Do pobrania:

Logo Jubileuszu

Afisz Jubileuszu

 

Powiązane komunikaty: