Tytuł honorowy Przyjaciel Książki nadawany przez Radę Polskiej Izby Książki

Tytuł honorowy "Przyjaciel Książki" jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Radę Polskiej Izby Książki od roku 2006 najbardziej zasłużonym osobom dla polskiej książki.
Do tej pory tytuł Przyjaciel Książki otrzymali:
rok 2006 - p. Aniela Topulos
rok 2007 - p. prof. Janusz Tazbir, p. Małgorzata Kamykowa, p. Nina Klein
rok 2008 - p. Andrzej Nagraba
rok 2009 - p. Jerzy Kozłowski
rok 2013 - p. Aldona Zawadzka
rok 2015 - p. Małgorzata Gutowska-Adamczyk, p. Grzegorz Kasdepke, p. Jerzy Mechliński, p. Jadwiga Tryzno, p. Janusz Tryzno
rok 2016 - p. Grzegorz Gauden, p. Agnieszka Wiercińska-Krużewska, p. Błażej Stankowski, p. Lubomira Wengler, p. Maciej Ślusarek, p. Ryszard Krakowiak, p.Olcha Wierzbowska-Sikorska, p. Marzena Ledzion-Markowska, p. Iwona Wegner-Maruszewska
rok 2018 - p. Maciej Dydo, p. Łukasz Gołębiewski, Green Caffe Nero, p. Włodzimierz Wisła