Projekt modelowego klastra lokalnych działań pro-czytelniczych

Polska Izba Książki realizuje w tym roku projekt pt."Księgarnia jako centrum lokalnej kultury. Klaster promocji czytania", współfinansowany przez Instytut Książki, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Partnerstwo dla książki".

Koncepcja projektu

Projekt modelowego klastra lokalnych działań pro-czytelniczych oparty jest
na diagnozie a) krytycznego stanu aktywności czytelniczej mieszkańców poza
wielkimi miastami oraz b) słabo rozwiniętej umiejętności budowania kapitału społecznego
wokół lokalnej księgarni w celu aktywizacji czytelniczej społeczności małego
ośrodka miejskiego (do 20 000 mieszkańców). Zależy nam na wypracowaniu
wzorcowego współdziałania najważniejszych ośrodków lokalnej społeczności przy
rozwijaniu atrakcyjnych i kreatywnych form rozrywki oraz spędzania wolnego
czasu, w szczególności przy motywowaniu do czytania i utrwalania nawyków
sięgania po książkę. Stworzenie wokół tego celu klastra współpracujących ze
sobą bibliotek, szkół, księgarń, domów kultury, samorządu i lokalnego biznesu
to w naszym przeświadczeniu najskuteczniejsza droga dla nieodzownego -
podniesienia wskaźnika czytelnictwa w Polsce. Wypracowanie skutecznego modelu
klastra będzie podstawą do dalszego rozpowszechniania zdobytego doświadczenia na
zasadzie instruktażu dla księgarń w innych małych ośrodkach.

Projekt zakłada przeprowadzenie badań by jak najlepiej dostosować działanie
księgarni do potrzeb lokalnej społeczności.

Partnerem projektu jest Bibliocreatio (Sylwia Stano i Zofia Karaszewska), badania terenowe realizuje Agnieszka Warzybok.

 

Raporty z poszczególnych etapów realizacji zadania:

raport 01.06 -20.07.2018.pdf

raport 21.07 -23.08.2018.pdf

raport 24.08 - 30.08.2018.pdf

raport 01.10 - 06.12.2018.pdf

 

raport z wykonania projektu dostępny jest: tutaj.