Projekt modelowego klastra lokalnych działań pro-czytelniczych

Polska Izba Książki realizuje w tym roku projekt pt."Księgarnia jako centrum lokalnej kultury. Klaster promocji czytania", współfinansowany przez Instytut Książki, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Partnerstwo dla książki".

Koncepcja projektu

Projekt modelowego klastra lokalnych działań pro-czytelniczych oparty jest na diagnozie a) krytycznego stanu aktywności czytelniczej mieszkaców poza wielkimi miastami oraz b) słabo rozwiniętej umiejętności budowania kapitału społecznego wokół lokalnej księgarni w celu aktywizacji czytelniczej społeczności małego ośrodka miejskiego (do 20 000 mieszkańców). Zależy nam na wypracowaniu wzorcowego współdziałania najważniejszych ośrodków lokalnej społeczności przy rozwijaniu atrakcyjnych i kreatywnych form rozrywki oraz spędzania wolnego czasu, w szczególności przy motywowaniu do czytania i utrwalania nawyków sięgania po książkę. Stworzenie wokół tego celu klastra współpracujących ze sobą bibliotek, szkół, księgarń, domów kultury, samorządu i lokalnego biznesu to w naszym przeświadczeniu najskuteczniejsza droga dla nieodzownego - podniesienia wskaźnika czytelnictwa w Polsce. Wypracowanie skutecznego modelu klastra będzie podstawą do dalszego rozpowszechniania zdobytego doświadczenia na zasadzie instruktażu dla księgarń w innych małych ośrodkach.

Projekt zakłada przeprowadzenie badań by jak najlepiej dostosować działanie księgarni do potrzeb lokalnej społeczności.

Raporty z poszczególnych etapów realizacji zadania: