PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Informacje o PIK

Informacje o PIK

Powstanie

Polska Izba Książki (PIK) została zawiązana w 1990 roku, zaraz po przemianach ustrojowych, jako samorząd gospodarczy wydawców i księgarzy, aby w trakcie tworzenia się nowych podstaw prawnych w Polsce reprezentować branżę wydawniczą.

Działamy w oparciu o ustawę o Izbach Gospodarczych, która zapewnia szerokie uprawnienia, pozwalające realizować cele statutowe, takie jak: stałe reprezentowanie i ochronę interesów branży wobec organów państwowych, innych organizacji krajowych i zagranicznych oraz umożliwiające tworzenie dogodnych warunków rozwoju produkcji wydawniczej i rozpowszechniania książek.


Struktura

Organem decyzyjnym Polskiej Izby Książki jest Rada PIK składająca się z 13 osób. Zgodnie ze Statutem obowiązującym od 17.04.2018 roku, Rada PIK wybierana jest na czteroletnią kadencję w wyniku tajnego głosowania przeprowadzanego podczas Walnego Zgromadzenia.

Członkowie zrzeszeni w PIK działają w czterech sekcjach tematycznych: Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych, Sekcji Wydawców Beletrystycznych, Sekcji Wydawców Edukacyjnych oraz w Sekcji Dystrybucji Treści.


Cele i zadania

Polska Izba Książki działa na rzecz wykształcenia dobrych obyczajów graczy rynku wydawniczo-księgarskiego w ich relacjach biznesowych. Zrzeszając konkurujące ze sobą podmioty stara się wpoić potrzebę współpracy i solidarności pomiędzy nimi. Jesteśmy świadkami i czynnymi udziałowcami przełomowych zmian w obszarze kultury i edukacji. Rewolucja technologiczna stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych w działalność wydawniczą, a otoczenie prawne, w którym funkcjonujemy, wymaga wielu zmian. Ogromnym wyzwaniem dla wszystkich ludzi książki jest zbyt niski poziom czytelnictwa w Polsce. Badanie czytelnictwa oraz poszukiwanie metod skutecznej motywacji do czytania to centralne zadanie Izby.

Dzięki wypracowanym silnym i stabilnym kontaktom z zagranicznymi stowarzyszeniami (jesteśmy  członkiem Federation of European Publishers, FEP, Bruksela), mamy możliwość przyglądania się najlepszym praktykom na dobrze  rozwiniętych rynkach książki. Wspólnie z innymi organizacjami europejskimi uczestniczymy m.in. w pracach nad dostosowaniem prawa autorskiego do wymogów rozwijajacego się rynku cyfrowego, nad zrównaniem stawki VAT na e-booki z preferencyjnymi stawkami VAT w przypadku książek na nośnikach, zwalczamy piractwo w sieci.

Silna Izba, którą tworzymy i którą chcemy rozwijać, przekłada się również na intensywne działania na rzecz promocji czytania. Nasze działania, takie jak np. organizowany od 2005 roku konkurs dla dziennikarzy „PIK-owy Laur” oraz zainicjowane w Polsce obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, przyniosły wymierne efekty w postaci większej prezencji książki w mediach i w dyskursie społecznym. Niski stan czytelnictwa w Polsce wymaga zdecydowanej, solidarnej walki wszystkich środowisk  o poprawę w systemie edukacji i polityki kulturalnej państwa w tym zakresie. Nieustannie  prowadzimy dialog z ministerstwami kultury i edukacji i ściśle współpracujemy ze środowiskami bibliotekarzy, księgarzy oraz drukarzy.

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Kreatywna Polska, z którym prowadzimy działania na rzecz polskiej kultury, nauki, twórczości i innowacyjności, pomagając w ich rozwoju i ochronie.

 

30 lecie PIK - FILM

 

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej