PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Konkurs PIK-owy Laur

Konkurs PIK-owy Laur

O konkursie

Organizatorem konkursu jest Polska Izba Książki, której członkowie już od 18 lat nagradzają dziennikarzy za promowanie czytelnictwa w mediach i utrwalanie nawyków czytelniczych.

Rola mediów w popularyzacji czytelnictwa jest w dzisiejszych czasach nie do przecenienia. Konkurs PIK-owy Laur to jedyna nagroda dla dziennikarzy, która docenia ten fakt oraz stymuluje swoimi zasadami jakość działań na tym ważnym polu. Konkurs powstał w celu podnoszenia rangi książki w środkach masowego przekazu, uświadomienia potrzeby codziennej informacji o ważnych zjawiskach literackich i wydawniczych.

Nagrodą wyróżniamy dziennikarzy, którzy prezentują literaturę, czytelnictwo oraz wiedzę o książce i czytaniu w sposób rzetelny, ciekawy i innowacyjny, dbając, by tematy dotyczące życia literackiego były obecne w mediach. Rozpatrywane są publikacje z prasy, programy radiowe, telewizyjne, portale internetowe oraz akcje społeczne, które w nietuzinkowy sposób wpływają na wzrost zainteresowania dobrem kultury, jakim są książki.

Tę różnorodność odzwierciedlają trzy kategorie, w których przyznajemy nagrody: „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach drukowanych”„Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach audiowizualnych” i "Najciekawsza prezentacja książki i promocja czytania w internecie". W ramach konkursu przewidziana jest ponadto Nagroda Specjalna, jako wyróżnienie za szczególną działalność na rzecz promocji czytelnictwa.

Spośród zebranych kandydatur wyłanianych jest po trzech nominowanych w każdej kategorii, którzy podawani są do publicznej wiadomości. Zgłoszenia konkursowe ocenia Jury składające się z osobistości i ekspertów świata kultury i nauki, którzy spośród nominowanych wybierają po jednym laureacie w każdej kategorii. Dotychczas w pracach Jury wzięli udział między innymi: prof. Jerzy Bralczyk (językoznawca), prof. Janusz Fogler (prezes Stowarzyszenia ZAiKS), dr Tomasz Makowski (dyrektor Biblioteki Narodowej), prof. Anna Nasiłowska (krytyk literacki), dr Adam Pomorski (prezes Polskiego PEN Clubu) czy też prof. Maria Poprzęcka (historyk sztuki).

Zwieńczeniem konkursu jest uroczystość wręczenia nagród, która zyskała miano jednego z ważniejszych wydarzeń kulturalnych Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, między innymi dzięki wysokiemu poziomowi wygłaszanych wówczas wykładów literacko-językowych. Dotychczas mieliśmy przyjemność wysłuchać prof. Jerzego Bralczyka, prof. Przemysława Czaplińskiego, Jerzego Illga, prof. Michała Markowskiego, dr. Andrzeja Nowakowskiego, dr. Michała Rusinka, prof. Piotra Sztomka, Jana Wróbla oraz Sylwii Chutnik.

Konkurs nie odbył się w 2008 i 2014 roku.


Do pobrania:

Laureaci konkursu 2005-2021

Regulamin konkursu

 

 

 

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej