PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Każdy, kto wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera PIK, akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO"). Zgodnie z przepisami RODO celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO, w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W związku z wchodzącymi w życie nowymi przepisami pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Polityka dotycząca plików cookies

Serwis PIK nie zbiera w automatyczny sposób żadnych danych poza tymi, które zawarte są w plikach cookies. Korzystając z zasobów serwisu PIK wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z poniższą polityką.

PIK informuje, że termin "cookie" odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które w czasie korzystania z serwisu PIK zostają zapisane w urządzeniu elektronicznym Użytkownika. Dzięki nim możliwe jest korzystanie ze wszystkich przewidzianych funkcji na stronie PIK. Pliki cookies stanowią także potwierdzenie oglądania określonych treści zawartych na stronie PIK. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W przeciwnym wypadku dostęp do zasobów i funkcjonalności strony jest ograniczony.

Podmiotem zamieszczającym w urządzeniu Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Polskiej Izby Książki z siedzibą pod adresem: ul. Oleandrów 8, 00-629 w Warszawie.

Serwis PIK wykorzystuje pliki cookies do:

1) dostosowywania zawartości serwisu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze strony PIK

2) tworzenia statystyk  na potrzeby PIK umożliwiających ulepszanie funkcjonalności serwisu

Serwis PIK wykorzystuje dwa główne rodzaje plików cookies: "sesyjne" oraz "stałe". Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub przeglądarki. Cookies "stałe" przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Gromadzenie danych

Otrzymywanie Newslettera PIK wymaga podania w formularzu adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera PIK. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy z zarejestrowanych użytkowników Newslettera PIK ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy - w tym celu należy wysłać maila z taką informacją na adres biuro@pik.org.pl.

Wykorzystywanie danych

Żadne dane użytkowników nie są przekazywane osobom trzecim. Dane użytkowników są wykorzystywane w celu wysłania danemu użytkownikowi Newslettera PIK.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom GIODO zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Uprzejmie informujemy o możliwości wprowadzania zmian do polityki prywatności PIK. O ewentualnych zmianach niezwłocznie poinformujemy Użytkowników serwisu w zakładce Ochrona Prywatności.

Wszystkich Użytkowników serwisu PIK, którzy mają pytania lub zastrzeżenia do aktualnej polityki prywatności prosimy o wysyłanie ich pod adres: biuro@pik.org.pl.

Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie Pani/Pana danych poza terytorium EOG, chyba, że podejście środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem, zgodnie z RODO oraz obowiązującymi powszechnie przepisami prawa krajowego.

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej