17. Targi Książki w Krakowie

Kolejna edycja targów za nami, a razem z nimi spotkania branżowe i finał 8. edycji konkursu PIK-owy Laur.

W czwartek 24.10. odbyło się spotkanie informacyjne o dwuletnim projekcie badawczym PIK "Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce" dofinansowanym ze środków ministra KiDN. Z uczestnikami spotkania, które prowadziła dr Grażyna Szarszewska – dyrektor generalna PIK, rozmawiali dr Paweł Kuczyński – koordynator projektu, oraz Grzegorz Majerowicz – wiceprezes PIK. Przedstawiony został cel badania, jednostki współpracujące oraz plany na najbliższe miesiące, w których uwzględnione zostało przeprowadzenie ankietowania przez Centrum Badania Opinii Społecznej na reprezentatywnej, dużej próbie respondentów. W wywiadach bezpośrednich respondenci będą udzielali odpowiedzi na ponad siedemdziesiąt pytań, dotyczących ich przyzwyczajeń czytelniczych i sposobów docierania do treści. Wyniki tej części badania będą dyskutowane w trzech debatach eksperckich on-line w okresie grudzień 2013 – kwiecień 2014. Wyniki wszystkich pięciu modułów badania będą sukcesywnie upubliczniane na stronach PIK i MKiDN.

Drugiego dnia Targów, w piątek 25.10., dyskutowano główne założenia projektu Ustawy o Książce, opracowanego przez PIK w porozumieniu z organizacjami księgarzy oraz stowarzyszeniami wydawców. Spotkanie prowadził Włodzimierz Albin, prezes PIK. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele środowiska wydawców, księgarzy i bibliotekarzy. Wymiana spostrzeżeń i komentarzy na temat przedstawionego projektu ustawy była konstruktywna i umożliwiła zebranym lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron. Główne punkty kontrowersji to długość trwania okresu stałej ceny oraz rabaty udzielane bibliotekom. Analiza skutków ekonomicznych i społecznych dyskutowanych modeli ustawy, którą przeprowadzi dr Cylwik z firmy doradczej CASE, jak i dalsze rozmowy z przedstawicielami środowiska pozwolą ustalić właściwy kształt projektu.

Przed rozpoczęciem dyskusji o projekcie Ustawy o Książce udzieliliśmy gościny ministrowi kultury, Bogdanowi Zdrojewskiemu, który przedstawił Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014 – 2020. W swoich wypowiedziach dla mediów minister podziękował m.in. Polskiej Izbie Książki za cenne działania na rzecz rozwoju czytelnictwa. Minister Zdrojewski jest przychylny staraniom PIK o wprowadzenie Ustawy o Książce.

Zwieńczeniem obecności PIK na Targach, była gala wręczenia nagród w 8. edycji konkursu PIK-owy Laur. Laureatami zostali dwutygodnik „Biblioteka Analiz”, w kategorii „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach drukowanych”, oraz Izabela Sadowska, prezes portalu Lubimyczytac.pl, w kategorii „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach audiowizualnych i elektronicznych”. Nagrodę Specjalną za promocję prawa autorskiego otrzymał Wojciech Orliński („Gazeta Wyborcza”). Wykład literacki wygłosił tym razem Jan Wróbel. Do momentu ogłoszenia decyzji jury, panowało duże napięcie - wszyscy nominowani zasługiwali na zwycięskie Pikowe Laury. Gala w Hotelu Starym była niezwykle uroczysta. Gościliśmy przedstawicieli kancelarii prezydenta RP, ministerstwa kultury, mediów i rynku książki a także pisarzy oraz laureatów i wykładowców z lat poprzednich.


Do pobrania:

Relacja ze spotkań