Kiedy i jak czytają Polacy? Wnioski z badania zwyczajów czytelniczych

W czwartek 22 maja podczas 5. Warszawskich Targów Książki zorganizowaliśmy spotkanie, na którym zespół badawczy z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI) zaprezentował wyniki przeprowadzonego badania jakościowego. Analizowano kiedy i jak czytają Polacy, po jakie teksty najchętniej sięgają i co jest ich motywacją. Dodatkowo uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać ciekawej relacji z badania etnograficznego prowadzonego przez OPI. Oba raporty udostępniamy poniżej.

W drugiej części spotkania Grzegorz Boguta z GAB Media dał wprowadzenie do dyskusji, jak dopasować modele biznesowe do aktualnych form i praktyk czytelniczych, zachęcając zebranych do włączenia się w dyskusję panelową w internecie. Osoby chcące wziąć w niej udział proszone są o kontakt z Biurem PIK – biuro@pik.org.pl.


Do pobrania:

Badanie zwyczajów czytelniczych, raport OPI PIB

Badanie etnograficzne, raport OPI PIB