PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Sekcja Wydawców Akademickich i Naukowych

Sekcja Wydawców Akademickich i Naukowych

Co robimy?

Sekcja Wydawców Akademickich i Naukowych została powołana 24 stycznia 2003 roku. Do Sekcji mogą należeć członkowie PIK prowadzący działalność wydawniczą na poziomie akademickim i naukowym. Przewodniczącymi Sekcji byli poprzednio: Aniela Topulos, która następnie została obdarzona tytułem Honorowego Przewodniczącego Sekcji, oraz Henryk Podolski, dyrektor Wydawnictwa UKSW i prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, a także Danuta Trzpil z wydawnictwa LexisNexis oraz Piotr Dobrołęcki - Biuro Marketingowe Piotr Dobrołęcki - Porozumienie Wydawców, Ewa Pajestka-Kojder - Wydawnictwo Naukowe Ewa Pajestka-Kojder

Członkami sekcji są wydawnictwa uczelniane oraz oficyny komercyjne. Sekcja ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych. Początkowo głównymi celami sekcji były:

  • działania lobbingowe na rzecz bibliotek akademickich, aby mogły one dysponować większymi funduszami na zakup podręczników
  • starania mające na celu ograniczenie kopiowania książek akademickich


Obecnie podstawowe zadania sekcji to:

  • reprezentowanie interesów wydawców akademickich i naukowych wobec administracji państwowej, zwłaszcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w kontekście projektu nowych regulacji prawnych kształtujących zasady finansowania nauki i funkcjonowania szkół wyższych
  • działania lobbingowe na rzecz wydawnictw akademickich i naukowych, podkreślanie, że istnienie prywatnych wydawnictw obok oficyn uczelnianych zapewni różnorodność i bogactwo oferty literatury naukowej
  • wsparcie przy organizowaniu targów książki akademickiej i naukowej

 

Skład SWAiN

Prezydium Sekcji 2020-2024


Andrzej Chrzanowski - Wydawnictwo Akademickie Sedno – Przewodniczący
Ewa Bluszcz - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych
Grzegorz Boguta - Wydawnictwo Nieoczywiste
Grzegorz Majerowicz- LSP sp. z o.o.
Ewa Pajestka -Kojder - Oficyna Naukowa Ewa Pajestka-Kojder


Członkowie:

Aniela Topulos - Członek honorowy

C.H. Beck sp. z o.o.

Currenda sp. z o.o.

Dom Wydawniczy REBIS sp. z o.o.

edu-Libri s.c.

Exemplum Tomasz Adamski

 

Instytut Wydawniczy EuroPrawo sp. z o.o.

LSP sp. z o.o.

Oficyna Naukowa Ewa Pajestka Kojder

Oficyna Wydawnicza SGH

REA-SJ sp. z o.o.

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Wydawnictwo Akademickie Dialog sp. z o.o.

Wydawnictwo Akademickie Sedno sp. z o.o.

Wydawnictwo Arkady sp. z o.o.

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN

Wydawnictwo Instytutu Slawistyki PAN

Wydawnictwo NAKOM sp. z o.o.

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

 

Wydawnictwo Naukowe PWN SA

Wydawnictwo Nieoczywiste

Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria sp. z o.o.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zakład Wydawniczy NOMOS sp. z o.o. 

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej