Księgarnia jako centrum lokalnej kultury

Projekt modelowego klastra lokalnych działań pro-czytelniczych

Polska Izba Książki realizuje w tym roku projekt pt."Księgarnia jako centrum lokalnej kultury. Klaster promocji czytania", współfinansowany przez Instytut Książki, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Partnerstwo dla książki". Koncepcja... Więcej