PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

Wydawcy na spotkaniu w MNiSW

Informacja po spotkaniu wydawców naukowych z podsekretarzem stanu w ministerstwie nauki, dr. hab. Maciejem Gdulą, w dniu 11 czerwca 2024

  • uczestnicy spotkania:

ze strony ministerstwa

oprócz ministra Macieja Gduli w spotkaniu uczestniczyło kierownictwo i pracownicy Ośrodka Przetwarzania Informacji (m.in. dr hab. inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor, Marek Michajłowicz, zastępca dyrektora ds. rozwoju oprogramowania, Konrad Stachurski, zastępca dyrektora ds. finansów), pani Patrycja Gutowska, zastępca dyrektora Departamentu Nauki i inne osoby.

ze strony wydawców:

Andrzej Chrzanowski, Beata Klyta, Beata Jankowiak-Konik, Monika Kulesza-Czupryn, Natalia Wojciechowska. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło zagadnień cyfryzacji, dokonano także przeglądu wszystkich spraw, o których rozmawiamy z ministrem M. Gdulą od 31 stycznia obecnego roku.

  • tematy spotkania

- podstawowym tematem spotkanie było przedstawienie przez nas zagadnień dotyczących cyfryzacji, przygotowanym na spotkanie 23 kwietnia (dokument na podstronie Sekcji PIK), a następnie omawianych i rozwijanych w Grupie roboczej, której przewodniczy Beata Klyta. Przedstawiliśmy również informację o spotkaniu uczestników Grupy z dyr. Tomaszem Makowskim i pracownikami Biblioteki Narodowej na temat standardów opisu i deponowania publikacji naukowych. Ministra Gdulę interesowało również zagadnienie wsparcia informatycznego dla celów związanych z tworzeniem wykazu czasopism naukowych w związku z bliską nowelizacją rozporządzenia;  

- w kontekście zagadnień cyfryzacji przedstawiliśmy również informację dotyczącą prac Grupy roboczej ds. innowacyjnego podręcznika akademickiego. Minister podtrzymał zainteresowanie uruchomienia programu pilotażowego w roku 2025 sugerując rozważenie, czy operatorem takiego programu mogłoby być Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

- nowelizacja rozporządzenia dotyczącego wykazów czasopism i monografii. Minister potwierdził bliski finał prac i ogłoszenie przekazanie do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia regulującego sporządzanie wykazów wydawnictw czasopism naukowych i monografii w części dotyczącej czasopism naukowych, zgodnie z rekomendacjami przygotowanymi przez Komisję Ewaluacji Nauki. W sprawie zmian w zasadach dotyczących monografii naukowych nie toczyły się żadne prace, niemniej możemy w procesie konsultacji złożyć nasze postulaty do projektu rozporządzenia również w tym zakresie;

- program wspierający tłumaczenia wybitnych osiągnięć współczesnej nauki (w nawiązaniu do rozporządzenie ministra nauki, które przez 10 lat zapewniało środki na taką działalność wydawniczą) – przedmiotem analiz w ministerstwie ma być możliwość wprowadzenia takiego modułu do programów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Niemniej program tłumaczeń nie powinien ograniczać się do humanistyki i nauk społecznych, ale umożliwić udostępnianie dydaktykom, badaczom i studentom najwybitniejszych dzieł ze wszystkich dyscyplin współczesnej nauki światowej.    

 

  • ustalenia
  1. zostanie zorganizowane spotkanie robocze Grupy ds. cyfryzacji z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w czasie i formule ustalonej przez Beatę Klytę z kierownictwem OPI;
  2. w połowie lipca odbędzie się ponownie spotkanie z ministrem Gdulą, na którym Natalia Wojciechowska i członkowie Grupy ds. innowacyjnego podręcznika akademickiego przedstawią propozycje i wnioski z prac oraz model (rozwiązania), który byłby podstawą dla ministra do uruchomienia programu wsparcia w tym zakresie;
  3. z chwilą ogłoszenia projektu nowelizacji rozporządzenia regulującego zasady sporządzania wykazu wydawców monografii naukowych i czasopism naukowych przedstawimy nasze uwagi zarówno do części dotyczącej czasopism, jak i monografii.

(notatkę opracował Andrzej Chrzanowski)    

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej