I Forum Prawa Autorskiego MKiDN - stanowisko PIK

Pierwsze Forum Prawa Autorskiego, powołane przez MKiDN, odbyło się 27 marca 2013 roku i dotyczyło wprowadzenia do polskiego prawa zasad korzystania z utworów osieroconych i zapewnienia szerszego dostępu do dzieł, których nakład został wyczerpany (dzieła out-of-commerce).

W załączeniu stanowisko PIK do pytań postawionych w kwestionariuszu ministerstwa.


Do pobrania:

I FPA MKiDN, stanowisko PIK