II Forum Prawa Autorskiego MKiDN - stanowisko PIK

Drugie Forum Prawa Autorskiego, 6 czerwca 2013 r., było kontynuacją dyskusji dotyczącej zasad korzystania z utworów osieroconych i zapewnienia szerszego dostępu do dzieł out-of-commerce.

W załączeniu stanowisko PIK.


Do pobrania:

II FPA MKiDN, stanowisko PIK