Stanowisko PIK ws. Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W związku z ogłoszonymi przez MKiDN konsultacjami nad Projektem ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wystosowaliśmy do ministerstwa stanowisko Polskiej Izby Książki. Projekt ustawy oraz materiały towarzyszące dostępne są tutaj, natomiast stanowisko PIK poniżej.

Jak czytamy na stronie MKiDN, "zmiany dotyczą dwóch obszarów. Po pierwsze zmierzają do zapewnienia [...] możliwie jak najszerszego dostępu do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, przede wszystkim w ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego. Dotyczy to również regulacji umożliwiających korzystanie z utworów osieroconych oraz ułatwiających korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym. Drugim obszarem zmian są przepisy dotyczące czasu ochrony".


Do pobrania:

Stanowisko PIK ws. Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych