Webinarium - „Zmiany w podatku VAT dotyczące obrotu książkami i wydawnictwami elektronicznymi – rok 2015”

Dziękujemy za udział w naszym webinarium nt. zmian w podatku VAT dotyczących obrotu książkami i wydawnictwami elektornicznymi, jakie weszły w życie od 2015 roku. Spotkanie poprowadził i na pytania odpowiedzi udzielił Pan Dariusz M. Malinowski, doradca podatkowy.

Zapis webinarium dostępny jest pod poniższymi odsyłaczami:
- część wykładowa,
- część z odpowiedziami na pytania.

Do pobrania udostępniamy również prezentację, która była wyświetlana podczas szkolenia.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Biurem PIK: biuro@pik.org.pl


Do pobrania:

Prezentacja nt. zmian w podatku VAT