Francja i Luksemburg muszą podnieść VAT na e-booki - decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dzisiaj negatywny wyrok w sprawie wprowadzenia przez Francję i Luksemburg obniżonych stawek VAT na e-booki (od 2012 we Francji 5,5%, w Luksemburgu 3%).

W nawiązaniu do niego publikujemy list otwarty podpisany przez europejskie organizacje reprezentujące sektor książki, w tym Polską Izbę Książki, który został skierowany do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Komisji Europejskiej i przewodniczącego Rady Europejskiej.

Wyrażamy w nim głębokie przekonanie, że wartość książki nie zależy od jej formatu i sposobu, w jaki udostępniana jest czytelnikom. Nalegamy, aby Komisja Europejska szybko dostosowała prawo do postępu technologicznego oraz zlikwidowała utrudnienia dla rozwoju rynku e-booków. Działania te doskonale wpisałyby się do jej Programu Prac, w którym możemy przeczytać: "Przeszkody dla cyfryzacji są barierami dla miejsc pracy, dobrobytu i rozwoju".


Do pobrania:

List otwarty Federation of European Publishers

Informacja prasowa Trybunału Sprawiedliwości UE