Informacja prasowa. Zakończona pierwsza edycja badania Polskiej Izby Książki „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”

INFORMACJA PRASOWA

Zakończona pierwsza edycja badania Polskiej Izby Książki „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”. Projekt dofinansowany w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Polska Izba Książki, samorząd gospodarczy branży wydawniczej zrzeszający wydawców, dystrybutorów i księgarzy, przeprowadziła w latach 2013-2014 rozległe badania „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”. Wykonanie głównych modułów badawczych zlecono Fundacji Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS) oraz Ośrodkowi Przetwarzania Informacji – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (OPI-PIB). Celem badania był opis zmieniających się codziennych nawyków czytelniczych, które obejmują obok książek, także inne teksty. Badanie jest pierwszym etapem projektu, który w kolejnych latach pozwoli obserwować kierunek i natężenie zmian kulturowych w tym obszarze. Wiodące pytania badawcze to: jak czytają Polacy i jak dalece świat cyfrowy wchłania tradycyjne czytelnictwo książek?

„Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce” to projekt realizowany wedle innej koncepcji aniżeli dobrze znane i szeroko propagowane badania Biblioteki Narodowej. Nie chodzi tylko o to, że w badaniu PIK liczbę czytanych książek mierzono dla ostatnich 30 dni, a nie dla minionych 12 miesięcy. Ważniejsze jest to, że przedmiotem badania PIK było szeroko pojęte czytanie, obejmujące konsumpcję różnych tekstów na wszelkich możliwych nośnikach. Takie ujęcie pozwoliło wyjść poza alarmistyczne doniesienia o upadającym czytelnictwie książek, które chętnie podchwytują media. Badanie PIK nie bije na alarm, tylko koncentruje się na wielostronnym opisie zmieniających się kulturowych nawyków czytelniczych oraz na wyjaśnieniu źródeł tego procesu.


Do pobrania:

Informacja prasowa. Zakończona pierwsza edycja badania Polskiej Izby Książki „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”

Raport końcowy z projektu badawczego Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce 2013-2014