Poziom cyfryzacji w Polsce - raport Komisji Europejskiej

Pod koniec lutego na forum Digital4EU w Brukseli Komisja Europejska zaprezentowała nowy wskaźnik (Digital Economy and Society Index, DESI), który pomaga dokonać oceny rozwoju krajów UE na drodze do gospodraki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Z zestawienia wynika, że Polska zajmuje 23 miejsce na liście 28 państw członkowskich UE. 

W raportach skupiono się wokół współczynników pogrupowanych na 5 aspektów: łączności, kapitału ludzkiego, korzystania z internetu, integracji technologii cyfrowych i cyfrowych usług publicznych.

Raport na temat Polski dostępny jest tutaj.