Ochrona prawa autorskiego – bardzo ważna petycja!

Apelujemy ponownie o podpisy pod bardzo ważną internetową petycją, która została uruchomiona przy okazji kampanii Copyright For Freedom. Całe środowisko książki – a zwłaszcza wydawcy i autorzy – powinni wspierać walkę o zrównoważone prawo autorskie, które chroni twórców i wytwórców.

W Parlamencie Europejskim działają ugrupowania, które niesłusznie postrzegają prawo autorskie jako ograniczenie wolności słowa. Chcemy, aby  europarlamentarzyści wiedzieli, że bez prawa autorskiego, chroniącego swobodę twórczą i prawa autorów do zarządzania swoimi dziełami, kwitnąć będzie piractwo pozbawiające twórców wynagrodzeń, a społeczeństwo dostępu do wartościowej literatury.

Postulaty środowiska wydawców i twórców europejskich można poprzeć w petycji pod poniższym linkiem: http://bit.ly/copyrightforfreedom

Zrób to teraz!


Do pobrania:

Copyright For Freedom