Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo. Raport 2015

W październiku 2015 r. opublikowano przygotowany pod kierunkiem Krakowskiego Parku Technologicznego raport dotyczący Polskiej Branży Gier Wideo.

W opracowaniu zawarto analizę sytuacji poszczególnych segmentów branży gier wideo. Autorzy podjęli się charakterystyki profilu polskich graczy przedstawili kondycję polskich producentów gier wideo, biorąc pod uwagę m.in. czynniki mające wpływ na proces powstawania nowych gier oraz wyzwania, przed jakimi stoją polscy twórcy.

Treść raportu Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo. Raport 2015