Konsultacje dot. systemu VAT w odniesieniu do e-handlu branży wydawniczo-księgarskiej

Do 18 grudnia Komisja Europejska prowadzi konsultacje na temat modernizacji systemu podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego - TUTAJ. Jest to reakcja na trudności, jakie małe firmy (zwłaszcza księgarskie) mają z wprowadzeniem nowych zasad. Konsultacje dotyczą także wydawców, którzy prowadzą sprzedaż zagraniczną. O zmianach informowaliśmy w webinarium PIK z 03.02 br. (link).

Prosimy o aktywny udział w konsultacjach.