Patronat nad projektem "Wymiana doświadczeń wydawców polskich i ukraińskich"

Polska Izba Książki objęła patronatem projekt "Wymiana doświadczeń wydawców polskich i ukraińskich oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe wydawców ukraińskich połączone z prezentacją dorobku na Warszawskich Targach Książki i Targach Książki Historycznej". Projekt realizowany jest przez Fundację Historia i Kultura. Ma on na celu nawiązanie kontaktów i wypracowanie pola do dalszej współpracy pomiędzy wydawcami polskimi i ukraińskimi.