Materiały po konferencji prasowej ŚDKiPA 20.04.2017 r.

 

                                                        

 

                                Komunikat prasowy

 

                        "Jak czytanie wpływa na rozwój człowieka i społeczeństwa"

 

20 kwietnia 2017 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich odbyła się konferencja prasowa Polskiej Izby Książki. Na program tegorocznej konferencji PIK złożył się cykl trzech popularnonaukowych wykładów. Pierwszy dotyczył wpływu czytania na funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Z zagadnieniem tym zapoznał gości i dziennikarzy dr Paweł Boguszewski, z Pracowni Modeli Zwierzęcych IBD im. M.Nenckiego PAN. Drugi wykład dotyczył zagadnień związanych z motywacją do czytania. Dr Zofia Zasacka z Pracowni Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej opowiedziała o elemantach motywujących do czytania i o korzyściach płynących z takiego rodzaju aktywności intelektualnej. Zwieńczeniem spotkania był wykład prof. Jana Malickiego, dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach, który przedstawił zagadnienia związane z kulturotwórczą rolą księgarń i bibliotek.

Pod koniec spotkania odbyło się wręczenie nagród Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016. Nagrody wręczyła przewodnicząca Stowarzyszenia Elżbieta Stefańczyk. Wręczone zostały trzy nagrody główne, przyznane trzy wyróżnienia oraz przekazane cztery listy gratulacyjne dla wyróżniających się bibliotek. Nagrody główne otrzymały:

I Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

II Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie

III Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

Konferencję prowadził Włodzimierz Albin, prezes PIK.

Tematyka tegorocznej konferencji stanowiła pretekst do dyskusji nad czytaniem jako szerokim zjawiskiem społecznym, którego podłoża i skutków możemy szukać w psychologii i fizjologii. Czytanie to proces społeczny dzięki, któremu możliwe jest zarówno zdobywanie informacji i nauka jak i przekazywanie przyszłym pokoleniom myśli, uczuć i dorobku intelektualnego minionych pokoleń.

 

Do pobrania:

Material prasowy ŚDKiPA 2017

prezentacja dr Pawła Boguszewskiego

prezentacja dr Zofii Zasackiej

Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016