Ruszamy z 10.edycją konkursu PIK-owy Laur

 

Szanowni Państwo, z największą przyjemnością ogłaszamy start 10. edycji konkursu PIK-owy Laur. Niezmiennie od 12 lat nagradzamy dziennikarzy za promocję książek i czytania w mediach. Kandydatury do nagród mogą wysyłać wszyscy zainteresowani: instytucje kulturalne, bibliotekarze, księgarze, wydawcy, a wreszcie przede wszystkim sami czytelnicy. W związku z coraz większą popularnością portali, blogów i vlogów internetowych wprowadzamy nową kategorię nagrody: "Najciekawsza prezentacja książki i promocja czytania w internecie". Tym samym w tym roku zapraszamy do zgłaszania kandydatur do trzech kategorii - dwóch znanych z poprzednich edycji: "Najciekawsza prezentacja książki i promocja czytania w mediach drukowanych" i "Najciekawsza prezentacja książki i promocja czytania w mediach audiowizualnych" i nowej kategorii 10.edycji konkursu. Nie zmienia się jednak fakt, że interesują nas wszelkie formy popularyzacji książki we wszystkich rodzajach mediów masowych: w prasie, radiu, telewizji i internecie.

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do 31 lipca 2017 r. Należy je przysyłać na adres e-mail: biuro@pik.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Izba Książki, ul. Oleandrów 8, 00-629 Warszawa, z dopiskiem "PIK-owy Laur". W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszanej do nagrody lub nazwę programu

2. uzasadnienie dla zgłoszenia kandydatury, wskazanie osiągnięć, szczególnych wartości danej działalności, względnie programu

3. dane osoby zgłaszajacej: imię i nazwisko, adres, firmę.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 27 października podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

 

do pobrania:

10. edycja konkursu PIK-owy Laur - ogłoszenie startu

Regulamin konkursu

O konkursie