Komunikat PIK ws Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

W środę, 13.02.2019 r., w Strasburgu zakończył się trialog (prace Komisji Europejskiej, Radu Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, toczące się za zamkniętymi drzwiami), dotyczący nowych regulacji prawa autorskiego. Głosowanie w PE nad ostateczną wersją dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym odbędzie się za kilka tygodni (koniec marca – połowa kwietnia).

 

Co szczególnie istotne dla Polskiej Izby Książki, jako przedstawiciela branży wydawniczej, to fakt, że wykreślono z art. 13 – mówiącego o monitorowaniu treści oraz odpowiedzialności prawnej dostawców usług internetowych za zamieszczane przez użytkowników treści – wyjątek od tej zasady, którym w myśl projektu RE z 8. lutego miała być „ilustracja”. Obecnie do wyjątków mają zostać zaliczone: recenzja, cytat, krytyka, pastisz, karykatura i parodia. Co ważne, domena publiczna zostanie objęta ochroną prawną na poziomie europejskim – jeżeli utwór wejdzie w jej zakres, nie będzie już odwrotu. Głównym zadaniem dyrektywy jest zwiększenie ochrony autorskoprawnej twórców – także w Internecie, m.in. poprzez nałożenie odpowiedzialności za publikowane treści na operatorów platform.

 

Dokładna analiza przepisów będzie możliwa po opublikowaniu całości projektu. Polska Izba Książki wierzy, że dyrektywa zapewni odpowiednie rozwiązania, chroniące interesy twórców i wydawców.