Start 11. edycji konkursu PIK-owy Laur

Szanowni Państwo, 
ogłaszamy start  11. edycji konkursu PIK-owy Laur!

Organizatorem konkursu jest Polska Izba Książki, której członkowie już od 14 lat nagradzają dziennikarzy za promowanie czytelnictwa w mediach i utrwalanie nawyków czytelniczych. Konkurs ma na celu podnoszenie rangi książki w mediach – uświadomienia potrzeby codziennej informacji o ważnych zjawiskach literackich i wydawniczych. Nagrodą wyróżniamy dziennikarzy, którzy prezentują literaturę oraz wiedzę o książce i czytaniu w sposób atrakcyjny i nowoczesny, dbając, by tematy dotyczące życia literackiego były obecne w mediach. Rozpatrywane są publikacje z prasy, programy radiowe, telewizyjne, blogi i vlogi internetowe, portale internetowe oraz akcje społeczne,  które w nietuzinkowy sposób wpływają na wzrost zainteresowania dobrem kultury, jakim są książki.

 

Kandydatury do nagród mogą wysyłać absolutnie wszyscy : instytucje kulturalne, bibliotekarze, księgarze, wydawcy, a wreszcie przede wszystkim sami czytelnicy.

 

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do 31 lipca 2019 r. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną -  e-mail: biuro@pik.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Izba Książki, ul. Oleandrów 8, 00-629 Warszawa, z dopiskiem "PIK-owy Laur". W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 

1. imię i nazwisko osoby zgłaszanej do nagrody lub nazwę programu

2. uzasadnienie dla zgłoszenia kandydatury, wskazanie osiągnięć, szczególnych wartości danej działalności, względnie programu

3. dane osoby zgłaszajacej: imię i nazwisko, adres, firmę.

 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się  podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

 

 

do pobrania:

PIKowy Laur regulamin 2019

PIK-owy Laur ogłoszenie konkursu 2019