Polska Izba Książki w sprawie palenia książek przez duchownych w Gdańsku

Polska Izba Książki dołącza do słów oburzenia ludzi książki - czytelników , pisarzy, producentów i wydawnictw – a także wszystkich, którzy podnieśli słuszny protest wobec tych księży i parafian, którzy spalili książki. Trudno uwierzyć, że w Polsce, kraju tak boleśnie doświadczonym przez systemy totalitarne, dochodzi do występków nawiązujących – świadomie, czy też bezmyślnie – do najczarniejszych kart w historii ludzkości. Bądźmy wszyscy zjednoczeni w proteście przeciwko odradzającym się skrajnym ideologiom, bazującym na złych emocjach i niewiedzy. Reagujmy natychmiast: protestem, edukowaniem i żądaniem od władz, by konsekwentnym działaniem budować otwarte społeczeństwo obywatelskie i Polskę - kraj otwarty i przyjazny na mapie współczesnej Europy.