Kontakt


Podstawowe dane

Polska Izba Książki 
ul. Oleandrów 8 
00-629 Warszawa

NIP: 525-15-70-832 

REGON: 006231901

Numer rachunku bankowego: 51 1240 6175 1111 0000 4575 2814 (PKO SA Oddział w Warszawie)


Kontakt

Włodzimierz Albin
Prezes Polskiej Izby Książki
wlodek.albin@pik.org.pl

Grażyna Szarszewska-Kühl
Dyrektor generalna
grazyna.szarszewska@pik.org.pl

Bartek Drela
Koordynator projektów
bartek.drela@pik.org.pl

Agnieszka Szczęsna
biuro@pik.org.pl
Tel: +48 22 875 94 96

 

Formularz kontaktowy