PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

Nowy nabór do programu „Certyfikat dla małych księgarni” – 4 mln zł do rozdania!

  

Instytut Książki ogłosił nabór do kolejnej edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”. To szansa na pozyskanie dofinansowania na zakup nowego sprzętu, przygotowanie materiałów promocyjnych, sfinansowanie kosztów stałych czy organizację spotkania autorskiego! Nabór potrwa do 13 maja 2024 r.

Jest to czwarta edycja programu wspierającego małe, niezależne księgarnie. Księgarze mogą starać się o wsparcie finansowe w wysokości do 40 tys. zł, rozłożone na dwa lata budżetowe (2024-2025). Wkład własny nie jest wymagany.

Celem programu jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

1) koszty promocji księgarni (np. koszty reklamy internetowej czy prasowej, stworzenie materiałów promocyjnych);

2) koszty konsultingu i doradztwa (np. koszty usług księgowych, koszty doradztwa prawnego, podatkowego, organizacyjnego);

3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni (np. koszty czynszu, mediów);

4) koszty realizacji planu proczytelniczego (np. koszty przygotowania spotkania autorskiego, warsztatów, prelekcji itp.);

5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni (np. zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia księgarni).

Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.

O wsparcie finansowe mogą starać się podmioty określone w par. 6 ust. 1 regulaminu programu, prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 45% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Z możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe wyłączeni są beneficjenci przeprowadzonej w 2023 r. edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni” (beneficjenci realizujący zadania w latach 2023-2024).

Instytut Książki zaprasza również na spotkania szkoleniowe online poświęcone zasadom konkursu oraz przybliżające instrukcję wypełniania wniosku.

Spotkania szkoleniowe są bezpłatne, wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres: certyfikat2024@instytutksiazki.pl  – w wiadomości proszę podać interesująca Państwa termin.

Szkolenia odbędą się za pośrednictwem platformy Teams w terminach:

  • 16 kwietnia br. (wtorek), godz. 14:00
  • 19 kwietnia br. (piątek), godz. 8:00

Szczegółowe informacje o naborze i programie znaleźć można na stronie Instytutu Książki:

https://instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,certyfikat-dla-malych-ksiegarni-2024-2025,67.html

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej